Organisation

Organisationens uppbyggnad

Här kan du läsa mer utförlig information om hur Leksand Superstars organisation är uppbyggd, med dess funktioner och ansvarsområden med mera. Observera bilden på organisationsträdet till höger för att få en bättre överblick.

Styrelsen:
• Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
• Verkställa av årsstämman fattade beslut.
• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
• Ansvara för och förvalta föreningens medel.
• Tillställa revisorerna räkenskaper enligt 40§.
• Förbereda årsstämman.

Verksamhetsledare:
• Utföra och verkställa styrelsens direktiv och beslut.
• Leda och planera det operativa arbetet i verksamheten.
• Jämte ordföranden och S95 skapa nätverk med nya och befintliga sponsorer/kunder/leverantörer för långvariga relationer och kundvård.
• Ansvara för föreningens rekryteringar vid diverse arbetsinsatser.
• Ansvara för säkerheten runt LSS arrangemang och verka för en trygg och positiv miljö.
• Vidhålla en god service som underlättar hanteringen av deltagarna vid LSS arrangemang.
• Motverka uppkomster av grupperingar eller organisationer som kan skada LIF:s eller LSS: verksamhet och intressen.

Läktarrådet:
• Skapa en positiv inramning runt Leksands IF:s hockeymatcher, såväl hemma som borta.
• Verka för en tydlig och positiv attityd och miljö i klacken.
• Tillvarata, samordna och verkställa medlemmarnas intressen och idéer avseende förenings- och läktaraktiviteter.
• Ansvara för budget avseende resor och tifos.
• Planera, organisera, arrangera och marknadsföra föreningens samtliga organiserade resor.
• I samråd med Tifogruppen (Leksand Tifo Crew) planera, organisera och arrangera tifos i samband med match.
• Planera och organisera insamlingar inom ramen för läktarrådets intresseområde.
• Ansvara för föreningens förråd i Tegera Arena.

Supporteransvarig:
• Utföra och verkställa styrelsens direktiv och beslut.
• Leda och planera det operativa arbetet i verksamheten.
• Ansvara för föreningens medlemsrekrytering/marknadsföring, profil och varumärke.
Förbereda föreningens resor.
• Ansvara för föreningens biljettbokningssystem för resor och övriga arrangemang.
• Ordförande och sekreterare i läktarrådet och ansvarar för rådets beredande uppgifter.
• Tillvarata förfrågningar om externa föreningsarbeten samt planera och organisera utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Informationsavdelningen:
• Ansvara för föreningens informativa och redaktionella kommunikation med medlemmar och intressenter via webbsida, medlemstidning, e-post (nyhetsbrev), sms och av föreningen specifikt utvalda sociala medier. (ex. Facebook, Twitter, Instagram och Youtube).
• Ansvara för föreningens informativa kommunikation till medlemmar genom brev och marknadsföring.
• Sköta föreningens kontakt med media i samråd med verksamhetsledare och ordförande.
Ansvara för att upprätthålla väl uppdaterade, fungerande och säkra system för informativ och redaktionell kommunikation med medlemmar och intressenter.

Tifogruppen:
• Planera, organisera och genomföra tifos i samband med Leksands IF:s matcher.
• Gruppen ska tillsammans med ansvariga i läktarrådet sköta inköp av material, planera och organisera insamlingar till förmån för tifos.
• Gruppen väljer själva vilka som skall ingå i gruppen och skall utse representanter som skall ingå i läktarrådet samt sköta rekrytering av personer som skall ingå i gruppen och vid genomförande av tifos.
• Gruppen skall upprätta en årlig planering av tifos i samband med matcher med tillhörande kostnadsberäkning/arrangemang för att ansöka om medel ur läktarrådets budget och för behov av insamlingar.

Säkerhetsavdelningen:
· Ansvara för säkerheten runt LSS arrangemang och verka för en trygg och positiv miljö.
• Vidhålla en god service som underlättar hanteringen av deltagarna vid LSS arrangemang.
• Motverka uppkomster av grupperingar eller organisationer som kan skada LIF:s eller LSS:s verksamhet och intressen.
• Skapa goda kontakter med ordningsmakten i samband med arrangemang på annan ort, polis, ordningsvakter samt publikvärdar.
• Upprätthålla ordning efter gällande lagar och förordningar samt regler satta av arrangerande organisationer.
• Alltid jobba för LSS medlemmars/kunders bästa.
• Skapa en väl fungerande organisation med supportervärdar och resevärdar av för ändamålet kompetenta personer.

S95 Leksand AB:
• Ansvara för försäljning av föreningens varumärke och produkter.
• Ansvara för framtagning och inköp av föreningens souvenirer.
• Ansvara för skapande av föreningens reklam- och sponsorpaket.
• Ansvara för föreningens marknadsföring av produkter.
• Skapa nätverk med nya och befintliga sponsorer/kunder/leverantörer för långvariga relationer och kundvård.
• Ansvara för souvenirlager och orderhantering.
• Ansvara för att skapa publika arrangemang med vinstintresse.

Aktivitetsgruppen: 
- Pubkvällar/ tematräffar/ klackfest
- Sportaktiviteter, innebandy, brännboll mm.

Bild på hur Leksand Superstars organisation är uppbyggd. Bild på hur Leksand Superstars organisation är uppbyggd.
  1. Nyheter
  1. Nyheter
  1. Shop
  2. Tävling
http://secure.superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206

Vår vision:
Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare.