Övrigt

Köpvillkor Biljetter

Dessa villkor tillämpas för köp av Leksand Superstars, organisationsnummer 883202-2266, biljetter via www.superstars.nu och Leksand Superstars evenemangssida för biljetter på plattformen www.magnetevent.se


Du måste enligt lag ha fyllt 18 år för att handla elektroniskt via Internet. Denna lag gäller även för köp av Leksand Superstars biljetter.


Betalning och pris
Du kan enbart betala din(a) biljett(er) genom Swish, då dras beloppet omedelbart från ditt konto till vilket ditt personliga Swish är kopplat till.

Tänk på att pengarna dras vid det tillfället du gör köpet även om det är lång tid kvar tills aktuell resa/evenemang genomförs. 

Priserna på våra produkter anges i svenska kronor och inkluderar moms, om inget annat anges, samt i förekommande fall även serviceavgifter. Inga dolda avgifter tillkommer på utsatt pris. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser i e-butiken utan föregående avisering.

Bekräftelse
Så snart betalningen godkänts visas en bekräftelse på din skärm. Vi skickar även en bekräftelse till den e-postadress du har uppgett vid beställningen.

Ångerrätt
Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalers regler om ångerrätt gäller ej vid köp av bl.a. resor/transporter och evenemangsbiljetter.

Avbeställning
Köpt biljett eller paket återlöses inte av Leksand Superstars. Vid avbokning får inte Leksand Superstars tillbaka pengar från biljettleverantörer eller hotell. Oavsett avbeställningstidpunkt har kunden därmed inte rätt till återbetalning vid avbokning.

Fel, försening, förlorade biljetter och återköp
Är biljetten felaktig eller försenad ber vi dig utan vidare dröjsmål ta kontakt med kundservice på 0247-644 80, via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.eller på adress:
Leksand Superstars
Sparbanksgatan 2
793 31 Leksand

Din biljett är en värdehandling och du ansvarar själv för den. Om du förlorat din biljett kan ny biljett i vissa fall erhållas mot en administrativ avgift.

Vid sjukdom och dödsfall kan hela biljettens värde återköpas mot uppvisande av ett godkänt intyg.

Läkarintyg: Vid akut sjukdom gäller att läkarintyg ifyllt av läkare, och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel ska kunna uppvisas. Saknas stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att kunden, på grund av akut sjukdom, inte kunnat resa den dag biljetten var giltig.

Dödsbevis/dödsfallsintyg alt. intyg från präst eller begravningsbyrå. Utöver resenärens eget dödsfall ger även nära anhörigs död rätt till återbetalning. Återbetalningen får även omfatta eventuellt ressällskaps biljetter förutsatt att de finns med i samma beställning.

Kontroll av biljett och andra handlingar
Det är kundens ansvar att omedelbart efter mottagen försändelse kontrollera att samtliga uppgifter stämmer med kundens bokning. Eventuella fel ska omgående anmälas till Leksand Superstars. Vid fel som beror på kunden gäller arrangörens villkor för eventuella ändringar. Leksand Superstars förbehåller sig rätten att ta ut en administrativ avgift för sitt arbete vid eventuella ändringar.

Personliga biljetter
Alla biljetter som köps till medlemsrabatterat pris är personliga och endast giltiga för den vars namn står angivet. Biljetter ska vid visering kunna uppvisas tillsammans med giltigt medlemskort.

Biljetter som köps till eventuella barn- eller ungdomsrabatter är personliga och endast giltiga för den vars namn står angivet. Biljetter ska vid visering kunna uppvisas tillsammans med giltigt legitimation och i kombination med medlemsrabatt även giltigt medlemskort.
Biljetter som köps till ordinarie pris är inte att klassa som personliga.

Överlåtelse
Överlåtelse av köpt biljett kan godkännas förutsatt att kund eller Leksand Superstars har godkänd ersättare för köpt biljett/paket. Som godkänd ersättare avses person som uppfyller såväl Leksand Superstars regler/krav samt tillkommande arrangörers regler/krav.

Missbruk
Leksand Superstars kan komma att blockera person från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

Arrangörens villkor
För evenemanget gäller arrangörens villkor, vilka villkor som gäller för ett evenemang, t.ex. när det gäller antal åskådare, max antal biljetter per köp, minimiålder, längd-, vikt- och/eller hälsorestriktioner eller andra begränsningar hänvisas till respektive arrangörs villkorsinformation. Kunden ansvarar själv för att han eller hon uppfyller samtliga för evenemangets angivna förutsättningar. Leksand Superstars tar således inget ansvar för kund som nekas inträde med hänvisning till för arrangemanget gällande villkor.

Behandling av personuppgifter
När du genomför ett köp och/eller registrerar dina personuppgifter hos Leksand Superstars godkänner du samtidigt att Leksand Superstars, i egenskap av personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddslagen (GDPR), registrerar och behandlar uppgifterna som lämnas.

Ändringar och tillägg
Leksand Superstars förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa köpvillkor. Sådana ändringar meddelas antingen via publicering på Webbplatsen eller genom meddelande till kunder. Sådana ändringar träder i kraft 30 dagar efter att de publicerades eller meddelades.

Force Majeure
Leksand Superstars ansvarar inte för skada eller förlust som orsakats på grund av ett hinder som låg utanför Leksand Superstars rimliga kontroll. Som hinder utanför Leksand Superstars rimliga kontroll ska anses omfatta men inte vara begränsat till bland annat krig, krigshandling, terrorism, naturkatastrofer, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, konflikt på arbetsmarknad, blockad, brand, översvämning, överbelastningsattacker riktade mot Leksand Superstars, allvarlig störning i telekommunikationer, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse, annan omfattande skadegörelse eller olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter.

Ansvarsbegränsning
Leksand Superstars säljer biljetter för arrangörer/arenor och har inget ansvar och ingen skadeståndsskyldighet för de evenemang som förknippas med biljetterna, eller för deras innehåll eller kvalitet eller om de ställs in eller senareläggs eller några andra aspekter på ett evenemang. Alla frågor eller krav som rör själva evenemangen och/eller deras genomförande ska istället riktas till arrangören/arenan.

Leksand Superstars ansvar utgår utöver ovan angivna endast för den del av arrangemanget som Leksand Superstars står som huvudman för och om Leksand Superstars har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåtligen. Under alla förhållanden är Leksand Superstars sammanlagda och totala ansvar gentemot kund avseende en eller flera händelser, oavsett om dessa har samband med varandra eller inte, alltid begränsat till ett belopp som kund har betalat till Leksand Superstars i samband med köpet av den/de varor, tjänster och/eller biljetter som skadeståndsanspråket avser.

Tvister
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av villkoren genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

  1. Shop
  2. Tävling
http://secure.superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206