Reseregler/information

Reseregler och information

Du skall vara i god tid på angiven påstigningsplats.
Vi har en tidtabell att följa, allt för att korta restider mm.

Skadegörelse, nedskräpning eller andra sanitära olägenheter som medför kostnader för arrangören kommer ovillkorligen att medföra krav på ersättning för motsvarande kostnader samt högst troligt avstängning från resor resten av säsongen.

Vid stopp för mat/rast är det angiven tid som gäller. Är det ett tiominutersstopp så åker bussen efter tio minuter, se till att vara ombord.

Sopsortering sker på samtliga resor, brännbart i svarta sopsäckar och returflaskor och burkar i de blåa sopsäckarna. Nedskräpning i och utanför fordonet kommer att medföra erforderliga åtgärder, som t ex. avstängning, och/eller krav om ersättning för ev. kostnader. Glasflaskor är inte tillåtet på bussarna.

Det är ingen idé att försöka ta med sig egen dricka in på arenan, visitation sker vid ingång och ev. insmugglat innebär med stor sannolikhet att vederbörande får tillbringa matchtiden utanför arenan.

Var och en måste ta sitt eget ansvar. Vid omhändertagande av ordningsmakten på grund av ordningsstörande beteenden som innebär att vederbörande inte kan infinna sig vid utsatt tid för hemresa får själv ombesörja hemfärd.

Alla ordningsöverträdelser kommer att rapporteras. Beslut om vidtagande av åtgärder mot vederbörande och dess art beslutas av styrelsen.

Du skall alltid följa och respektera det som våra rese- /supportervärdar säger åt dig då du deltar på resor/eller arrangemang ordnade av Leksand Superstars.

Om vederbörande inte efterlever de regler eller förordningar som ställs under en resa äger rese-/supportervärdarna rätten att avlägsna vederbörande ifrån fordonet/platsen med omedelbar verkan. Vederbörande får då ombesörja vidare resa efter egen förmåga.

En bokad resa är en bokad resa och någon återbetalning kommer inte ske vid ev. avbokning. 

Om du har med dig mat och dryck på bussen ska ska du ha den i en påse i din väska. Anledningen är att den inte ska kunna läcka ut i väskan och vidare till säten och golv. 

  1. Shop
  2. Tävling
http://secure.superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206

Vår vision:
Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare.