Nyheter

Information gällande årsstämma för verksamhetsåret 20-21

måndag, 02 augusti 2021 13:35

Den gångna säsongen liknade ingenting vi någonsin varit med om tidigare och heller inte ens kunnat fantisera om. Men även detta år skall nu formellt läggas till handlingarna så vi kan ta klivet in i den säsong som står för dörren, 21/22. Om läget än är något ljusare just för tillfället råder fortfarande risk för smittspridning och även en del restriktioner. Detta gör att styrelsen för Leksand Superstars föreslår att årsstämman genomförs på samma sätt som föregående års stämma.

Vi genomförde då för första gången en slags poströstning via e-post. Det fungerade väldigt bra, varför vi känner oss tillfreds med ett liknande upplägg även i år. Vi vill dock poängtera att detta inte är ett förfarande som kommer bli återkommande, utan endast är under dessa mycket särskilda tider. Så snart det återgått till det vi tidigare var vana med som någon form av normaltillstånd, kommer vi genomföra fysiska årsstämmor som brukligt. Gärna i kombination med ett digitalt upplägg.
Stämman kommer genomföras den 31:a augusti.
Men eftersom det inte är aktuellt med ett fysiskt genomförande behöver vi göra avsteg från stadgarna. Det i sin tur innebär att vi behöver få er medlemmarnas medgivande till detta förfarande.

Styrelsens förslag till genomförande av stämman är följande:
Vi kommer att genomföra stämman genom ett slags poströstningsförfarande via mail. Detta för att det är det alternativ vi anser bäst för att öka sannolikheten att vi kan säkerställa att eventuella omröstningar sker korrekt genom röstberättigad medlem.

Omröstning i samtliga val sker genom en slags omvänd enkel majoritet. D v s att för att förslaget inte skall anses som accepterat skall minst hälften av föreningens medlemmar vara emot. Då skall man besvara aktuellt mail inom angiven svarstid med ett NEJ. Uteblivet svar ses som varje medlems acceptans i frågan och räknas som en JA-röst. Detta förfarande både möjliggör och förenklar genomförandet och inte minst administrationen.
Genomförandet och omröstningen sker i två steg, och behandlas således i två separata mail, som skickas ut till samtliga medlemmar vid två olika tillfällen.

I steg ett (mail 1) genomförs omröstning av styrelsens information och förslag till genomförande av stämman. Detta är således den formella kallelsen till stämman som skickas ut senast tre (3) veckor innan aktuellt datum för stämman. Här kommer info om när motioner och förslag skall vara inlämnade med mera.

I steg två (mail 2) genomförs omröstning av samtliga val som normalt behandlas på stämman, som val av rösträknare, styrelse, beslut om årsredovisning med mera. Samtliga punkter specificeras i enlighet med ordinarie dagordning med förslag till beslut. Men allt bakas ihop i ett och samma röstningsförfarande. Skulle man alltså ogilla något specifikt föreslaget val, får man besvara mailet med ett NEJ och sedan förklara vilken punkt och vad det gäller. För att få gehör för sin röst måste alltså minst hälften av medlemmarna rösta lika. I detta mail presenteras också valberedningens förslag till styrelse m. fl. möjlighet att begära ut årsredovisningen, samt eventuellt inkomna motioner och styrelsens svar.
Utfallet av genomförandet kommer självfallet att redovisas i röstningsprocent. Alla mail som inkommer kommer att sparas under sex månader efter genomförandet och kan redovisas för den som så önskar i enlighet med GDPR.

Hör av dig om du inte fått ett mail från oss senast 10/8
Det är som sagt speciella tider och förutsättningar varför inget av detta heller är förutsett i stadgarna. Vår ambition är att hitta ett så tryggt, trovärdigt och enkelt genomförande som möjligt för samtliga inblandade. Det fungerade som sagt mycket tillfredställande vid föregående års genomförande, varför vi känner oss extra trygga med detta upplägg även i år.
Om du som medlem inte fått något mail från oss senast tisdag den 10/8 med kallelse och omröstningsförslag och känner att du vill ta del av stämman, kontakta oss på mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. omgående så vi kan komplettera vårt medlemssystem med rätt mailadress och skicka dig aktuell information. Uppge alltid namn och medlemsnummer. Sedan skickar vi ut all info du behöver.
Till sist hoppas vi såklart på ditt medgivande till föreslagen process.

Bästa hälsningar
Styrelsen för Leksand Superstars

  1. Nyheter
  2. Video
  3. Bilder
  1. Shop
  2. Tävling
http://secure.superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206

Vår vision:
Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare.