Nyheter

Demokrati kräver engagemang

tisdag, 14 juni 2022 13:14

Måndagen 13 juni 2022 kunde gått till historien som en dag då Leksands IF tog ett stort, positivt kliv mot ökad föreningsdemokrati och transparens. Men istället valdes det att tacka nej till detta och fortsätta på den väg man vandrat så många år. Det är inget annat än väldigt synd.

På Leksands IF:s årsstämma sommaren 2021 antogs fem motioner vars syfte kortfattat beskrivet var att stärka föreningsdemokratin och öka transparensen inom Leksands IF. Enligt mig och enligt stämman väldigt bra motioner, då de antogs. Motionerna berörde bland annat valberedningens arbete och förordade att valberedningens policy skulle ses över.

Sedan i höstas har undertecknad ingått i en arbetsgrupp vars syfte varit att utföra arbetet som stämman gav oss genom att anta motionerna. Jag skulle ljuga om jag sa att det arbetet varit smärtfritt. Arbetsprocessen har varit undermålig, vi har varit naiva i fråga om hur mycket tid det skulle ta i anspråk och vi har missat angivna tidsfrister i motionerna. Och vi har dessutom varit långt från ense i alla frågor. Och där faller givetvis en del av ansvaret på mig själv.

Men vi har trots detta, och sent omsider, kommit fram till ett enligt mig mycket bra förslag. Ett förslag som stärker medlemmarnas insyn i Leksands IF. Ett förslag som gör det lättare för medlemmar att påverka. Ett förslag som ställer högre krav på exempelvis valberedningen som inte levt efter den tidigare antagna policyn – vilket de själva har medgett.

Även om allmänintresset tyvärr är generellt svalt kring sådana här frågor så har det förekommit en del artiklar i media. Exempelvis nu på sistone då det har skrivits om hur medlemmar ur valberedning och styrelse i Leksands IF valt att hoppa av, vilket det då antytts har varit relaterat till denna nya policy samt stadgar. Om det stämmer kan inte jag uttala mig om.

Men det som jag kan uttala mig om är att vissa personer verkar ha sett detta arbete som personliga påhopp. Som missförtroende mot exempelvis sittande valberedning. Och dessa personer med flera var under måndagen med och såg till att förslaget röstades ned på den extra årsstämman.

Det är otroligt synd.

Det är extra synd då det under mötet blev uppenbart att majoriteten av personerna som argumenterade mot arbetsgruppens förslag antingen inte har läst motionerna samt förslaget ordentligt – eller medvetet valt att misstolka och snedvrida det. Flera missuppfattningar vädrades och andra direkta felaktigheter likaså. Det var stundtals ett fult och vinklat sätt att diskutera enligt mig och det var uppenbart att målet på förhand var att rösta ned förslaget.

Varför kan var och en ha teorier om.

Det som däremot kan konstateras är att det finns krafter inom och runt Leksands IF som inte önskar förändring. Som tycker att allt väl är bra såsom det varit. Krafter som inte önskar granskning eller insyn. Dessa personer mobiliserade under måndagen och vann. Återigen: varför kan var och en ha teorier om.

Men jag blir besviken på mer än så.

Var höll alla hus? Var fanns alla 12 000 medlemmar där ute? Mötet var digitalt – det fanns inga hinder så länge man inte saknade internet. Var finns förståelsen och intresset kring dessa frågor? Var finns passionen när det handlar om att påverka på andra plan är den enkom sportsliga? Även om jag är fullt medveten om att marknadsföringen av det här mötet var klart undermålig från Leksands sida vilket kan ha påverkat – då folk helt enkelt missat att det var ett möte. Men man har eget ansvar i detta likväl.

Förslaget röstades för övrigt ned med siffrorna 11-4 (tio avstod) vilket inte är något annat än sorgligt, oavsett vilken sida man hoppades skulle vinna. Och en ambition med dessa motioner såsom jag tolkade dem var just att öka intresset, att se till att siffror som dessa ska bli större.

Men det ligger väl inte i allas intresse.

Att dessutom fyra personer ur arbetsgruppen, bestående av sju personer, valde att avstå röstande gör mig också besviken. Det var ett gemensamt framtaget förslag där vi alla kompromissat och diskuterat, för att sedan landa i ett förslag där vi hade samsyn. Om man inte haft samsyn hade man helt odramatiskt kunnat presentera ett majoritetsförslag och ett alternativt förslag.

Vad som händer nu återstår att se. Men ett arbete med stadgarna som en motion också avhandlade är kvar att presentera. Och den vanliga årsstämman är runt hörnet.

Jag hoppas att ni där ute som är medlemmar i Leksands IF väljer att engagera er på kommande möten. Oavsett om ni är för förändring eller om ni vill att allt ska rulla på i samma hjulspår som det alltid gjort. Men det är viktigt att göra sin röst hörd – och det är sorgligt att se den skrala samling, samt snittåldern på densamma, som utgjorde mötesdeltagarna under måndagens möte.

Det är väldigt lätt att ha åsikter – men ett tips är att engagera sig för förändring om det är en sådan man önskar, istället för att sitta hemma och muttra. 11-4 blev rösterna ikväll, det är inte större marginaler än så. Åtta personer hade räckt för att i min mening knuffa Leksands IF i en väldigt positiv riktning.

Allt jag gör, det gör jag för Leksands IF:s bästa. Och det inkluderar all tid jag lagt ned i den här arbetsgruppen sedan i höstas. Det är synd att vissa personer ser det på ett annat sätt.

Niklas Niva Sjökvist
Ordförande Leksand Superstars

  1. Nyheter
  2. Video
  3. Bilder
  1. Shop
  2. Tävling
http://secure.superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206

Vår vision:
Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare.