Nyheter

Inkommen motion och styrelsens svar till årsmötet 1 juli 2022

torsdag, 30 juni 2022 06:11

Inkommen motion som ska behandlas på årmötet den 1 juli 2022. 


Skärmbild 2022 06 30 081343

Svar på motion från Leksand Superstars styrelse:

Ekonomisk fördelning

För det första vill vi påpeka att vi tycker att det är roligt och inspirerande att denna motion kommit in och att det är helt i linje med vad vi brukar förespråka: engagemang kring föreningsdemokratiska frågor är mycket viktigt och något vi uppmuntrar.

Precis som motionären beskriver i sin motion så är Leksand Superstars en av Sveriges största och främsta supporterklubbar i landet, och våra ambitioner om att växa och organisera våra medlemmar såväl som övriga intressenter kring Leksands IF är högt ställda. Något de alltid varit.
Leksands Superstars, av medlemmarna beslutade, vision är:
”Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare”.

Det är utifrån denna vision som de årliga målen stakas ut, allt i syfte att för varje säsong ta oss närmare visionen. Med högt ställda ambitioner och mål så kommer också mycket arbete. Ett arbete som skall utföras av någon, och det oftast under dagtid i samtal och möten med andra parter. Vi är högst medvetna om att ideellt arbetande krafter är något man ska vara väldigt tacksam över idag och det är inte lätt för folk att finna kraft, motivation och framför allt tid idag.
Med bakgrund av våra styrkor och storlek kan vi också se potentialen i föreningen, vilket grundlagt för beslutet om att bedriva verksamheten med anställd personal. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar att leva upp till våra ambitioner och mål, och samtidigt från centralt håll ge våra ansvariga för regionerna tiden att göra det man verkligen brinner för och t ex slippa göra tråkig administration.
Att vi som supporterförening, den enda i landet, har förmånen att bedriva vår verksamhet med anställd personal är en enorm styrka och något vi ska värna och känna stolthet över. Ända sedan 2004 har Leksand Superstars haft anställd personal, vilket är en av de enskilt största faktorerna till att föreningen stått sig stark och haft kontinuitet över tid, vilket varit till stor fördel och framgång för såväl Leksand Superstars som Leksands IF.

Att jämföra vår organisation och vårt sätt att bedriva supporterverksamhet med andra supporterorganisationer ger varken en rättvis eller relevant jämförelse då det skiljer sig på så många olika sätt. En klubb som Brynäs ”borde” t ex vara en god jämförelse på flera sätt, då deras kultur, historia, geografiska läge och potentiella supporterbas alla har stora likheter med Leksands IF. Men en av de största skillnaderna är just inom supporterkulturen och de aktuella supporterklubbarna. Supporterklubben Brynäs Support är inte i närheten av samma medlemsantal som oss och de matchar oss heller inte i arenaupplevelse stämningsmässigt. Och en stor anledning till det är enligt oss just för att vi konsekvent under många år jobbat på ett kontinuerligt och helt annat sätt runt supporterkulturen än vad exempelvis Brynäs har, ett tämligen unikt sätt om man jämför oss med andra.

Därför känner vi att eventuella jämförelser haltar. Vi vill istället vara föreningen som andra jämför sig med – inte tvärtom. Vi ska vara förebilden som går i bräschen. Vi vill inte jämföra oss med Modos Lumberjacks och deras ca 700 medlemmar eller Frölundas Goa Gubbar med sina ca 600 och så vidare. Detta dock sagt med respekt för att en omvärldsanalys definitivt kan fylla sitt syfte emellanåt – och sagt med ödmjukhet i det att vi är fullt medvetna om att vi kan förbättra oss på många sätt, vilket vi även strävar efter.

Att se över våra kostnader och se så vi använder våra medel på så relevant och effektivt sätt som möjligt är ett ständigt pågående arbete inom organisationen, likväl som en skyldighet inom ramen för det övergripande arbetet som styrelsen ansvarar för. Här finns ett flertal exempel från de senaste åren där vi bland annat sänkt våra omkostnader inom porto och trycksaker genom införande av nytt medlemssystem med digitala medlemskort, byte av olika leverantörer osv. En förening av Leksand Superstars dignitet och aktivitet kräver en bra ”klubblokal” där vi kan ha vårt kansli med den utrustning som verksamheten kräver, där vi kan förvara och sköta vår administration. Den lokal vi har idag är en av de mest prisvärda utifrån ändamålet som går att hitta på marknaden inom Leksands kommun. Bland annat för att lokalen är momsfri, vilket är till stor fördel för en ideell förening som Leksand Superstars, som ej är momspliktig. Det innebär i sig direkt 25% lägre kostnad.

Som sagt, kostnaderna ses över årligen i och med arbetet med budgeten. Resultatet av det är heller inga hemligheter på något sätt, utan allt redovisas öppet och går att hitta i våra fylliga årsredovisningar. Vi har en bra kontroll på kostnaderna och de är i högsta grad relevanta i relation till vår verksamhet.
Vi vill istället fokusera på hur vi kan utvecklas och växa. Hur vi kan öka våra intäkter, och på så sätt ge oss ytterligare ekonomisk styrka att satsa i vår kärnverksamhet och utveckla hela vår organisation. Hur kan vi jobba med vår medlemsrekrytering och locka både yngre fler medlemmar? Hur kan vi bygga en stolthet kring att vara leksing? Det är frågor som vi behandlar på samtliga styrelsemöten och har med oss i bakhuvudet konstant.

Kärnverksamheten är bred och omfattar såväl en aktiv del som en administrativ del. Att arrangera resor som ett led i att stärka uppslutningen kring laget vid dess bortamatcher är självfallet en betydande del i vår aktiva kärnverksamhet. Men det är för den delen inte det enda vi ska genomföra.
Vår uppgift som samlande kraft kring Leksands IF är att organisera ALLA Leksingar som har intresse att gå på en match, hemma såväl som vid någon av lagets bortamatcher. Då är det mindre intressant hur de kommer till arenan, det viktiga är ATT de kommer till arenan. Därav måste vi också fokusera på den allmänna marknadsföringen och uppmana våra medlemmar och intressenter att ta sig till arenan i fråga och stötta laget.

Något som skall tas i beaktande är också att det inte är helt problemfritt att genomföra resor. Vi är låsta till 150 platser på bortamatcher, undantaget de fall då vi i samarbete med Leksands IF och dess motståndarklubbar kan få till något större biljettutbyte. Med enbart 150 biljetter lär vi alltid ta höjd för att det nästan oavsett var vi kommer, i princip Norrland undantaget, alltid finns många lokala leksingar som vill ta del av biljetterna på bortastå. Vi måste alltid försöka applicera någon form av rättvisetänk gentemot hur vi fördelar ut dessa 150 biljetter, i synnerhet till vad som anses som attraktiva matcher dit många vill ta sig, vilket i sig tyvärr exkluderar möjligheten till flera bussar vid ett flertal tillfällen. Vi har alltså många aspekter att ta hänsyn till kring resor.

Från styrelsens sida vill vi sedan understryka att vi ständigt diskuterar vår kärnverksamhet och hur vi kan förbättras runt denna. En av dessa delar är just resandet. Vi har sedan tidigare olika mål uppsatta som ska underlätta detta. Ett av dessa är att vi idag årligen avsätter 5% av medlemsintäkterna som oavkortat går tillbaka till regionerna för att på olika sätt användas som subventioner till resor eller andra aktiviteter. Det finns sedan tidigare ett beslut om att denna %-sats ska ökas upp till 10%. Poängteras här bör dock att lokalavdelningarna, trots påminnelser från oss, ändå inte använder dessa pengar fullt ut idag.

Ett annat mål är att vi sedan tidigare arbetar mot ett styrelsebeslut att resor i framtiden ska kosta 99 kronor + biljett oavsett resa. Detta har så här långt genomförs vid enskilda tillfällen under ett antal säsonger, men där ambitionen är att vi ska skapa förutsättningarna för att detta ska gälla samtliga våra resor. Det ställer såklart höga krav på en stark ekonomi där en balans mellan en bra kostnadskontroll och ökade intäkter är en förutsättning.

Av våra just nu drygt 2 200 medlemmar är det, med all respekt, ändå en relativt liten andel som är aktiva resenärer. Vi har, som tidigare nämnt, en bredd att tänka på där andra huvuduppdrag som berör såväl våra aktiva resenärer som övriga också skall utföras. Såsom arbete bakom kulisserna för att främja supporterkulturen i stort. (Här förstår vi att det är svårt att utifrån bedöma och recensera vårt arbete – men vi anser att vi har nått stor framgång på olika sätt. Vi har exempelvis varit med och startat upp HockeySupporterUnionen och vi har en konstant dialog med Leksands IF gällande dessa frågor och viktiga samarbeten som kan utveckla och stärka båda organisationerna). Att skapa evenemang av olika slag är ett annat exempel (Premiärpartyt innan pandemin är tänkt att bli ett återkommande inslag och ett självklart startskott på säsongen, Halsdukens Dag har på bara några år gått från ett litet initiativ från vår sida till att fullständigt förändra arenaupplevelsen – nu viftar i det närmaste ”alla” med halsdukar vid mål).

Vi hoppas nu att vi kan se fram emot en säsong utan pandemi och restriktioner som påverkar vår verksamhet. De två säsonger som precis passerat har sportsligt varit framgångsrika och bidragit till Leksands IF möjligheter att etablera sig som ett stabilt SHL-lag. Men det har samtidigt inneburit stora utmaningar för oss som supporterklubb och alla oss supportrar som velat stötta laget aktivt.

Styrelsen vill med detta ha gett en förklaring kring de frågeställningar motionären ställer och anse motionen som besvarad, samt yrka avslag på motionärens framställan om ett tidsbegränsat uppdrag för översyn av kostnader och jämföra med andra supporterorganisationer med hänvisning till ovan förklaring.

Styrelsen för Leksand Superstars

 

 

 

  1. Nyheter
  2. Video
  3. Bilder
  1. Shop
  2. Tävling
http://secure.superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206

Vår vision:
Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare.