Hedersmedlemmar

Jessica Olérs

Efter att ha blivit född 1978 i Borlänge, växte denna kulla upp och vann Fröken Sverige-titeln år 1998. Efter det avvek hon från kändislivet och studerade marknadsföring i Stockholm och New York.

Som uttalad LIF-supporter ställde Jessica upp och hjälpte både LIF och LSS med diverse kampanjer, och var en god ambassadör för skölden vi alla älskar. Därför förtjänade hon epitetet hedersmedlem i LSS. 

Jessica Olérs blev år 1999 utsedd till Leksands Superstars andra hedersmedlem.

  1. Shop
  2. Tävling
http://secure.superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206

Vår vision:
Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare.