Vision och mål

En stor stark

Här finner du kortare information om vår målsättning "En stor stark". Vi kommer att utveckla denna sida med mer och bättre uppstrukturerad information framöver, men hoppas att ni med intresse läser den information som finns tillgänglig här för stunden.

Vad är "En stor stark" och vad innebär det?
En stor stark är arbetsnamnet på ett projekt vars ändamål och syfte är att samla samtliga supportergrupperingar och föreningar kring Leksands IF ishockey till en och samma förening under ett och samma namn.

Vår övertygelse är att vi blir starkare tillsammans. Att vi kan dra nytta av en stor och välorganiserad förening, bland annat i olika förhandlingar med såväl ligan och Leksands IF som motståndarklubbar och olika samarbetspartners. Att vi ökar förutsättningarna för en effektivare verksamhet där vi kan ge våra medlemmar en högre service med fler och bättre förmåner som i sin tur ökar medlemsvärdet.

Tanken är att tydliggöra och förenkla 
Mångfalden inom supporterverksamheten är en av Leksands IF:s styrkor. Att klubben har representation av supportrar var i landet man än spelar är både fantastiskt och underbart, men skapar samtidigt en viss problematik. Många grupperingar och föreningar med olika namn skapar förvirring hos den potentiella medlemmen, som till exempel: varför finns det så många olika grupperingar/föreningar, konkurrerar de med varandra, vart ska jag bli medlem någonstans, vad har de att erbjuda mig? Med mera, med mera. 
Med en förening tydliggör vi budskapet och eliminerar dessa frågeställningar och förenklar för den enskilda personen att ta beslutet att bli medlem.

Att centralisera delar av de arbetsuppgifter och ansvarsfrågor som är förenat med att driva en förening eller gruppering gör arbetet effektivare, lättare och roligare. Att ha roligt är viktigt för att få folk att engagera sig och vara med och driva verksamheten framåt. Det är ineffektivt och ett resursslöseri att var och en av föreningarna/grupperingarna ska sitta med egna system och ansvariga för hantering av exempelvis medlemmar, ekonomi med mera.

Att centralisera och samordna verksamheterna ska inte på något sätt innebära att självbestämmanderätten försvinner. Tvärtom ska det leda till att den underlättas genom minskad arbetsbörda. Att var och en kan fokusera sina krafter på det som är roligt, som att organisera supportrarna i olika aktiviteter som resor och andra festligheter i stället för att lägga tid och resurser på formalia.

Leksands IF står bakom 
Vi vet att det finns leksingar i stort sett i varenda ort i Sverige, och vår ambition är att hitta dem och göra dem till ambassadörer för föreningen lokalt i sin hemort. Vi har som mål att genom projektet dela upp Sverige i regioner för att öka och samordna det lokala engagemanget och skapa effektiva kommunikations- och beslutsvägar. Inom regionerna ligger också självbestämmandet i vilka aktiviteter man önskar skapa för den aktuella regionens medlemmar, med stöd från centralorganisationen.

2004 initierades projektet av Leksand Superstars och arbetet har av olika anledningar i omgångar legat på is. Inför säsongen 2013-2014 beslutade styrelsen för Leksand Superstars att arbetet med projektet skulle återupptas och senast utgången av säsongen 2014-2015 vara genomfört. Projektet har stöd hos Leksands IF som delar synen på de fördelar en samordning av föreningarna och grupperingarna kring Leksands IF innebär.

Kontaktinformation 
Har du några funderingar kring projektet och vill veta mer om detsamma, eller om du är intresserad av att engagera dig lokalt som ambassadör eller regionellt i någon gruppering är du välkommen att kontakta:

Ordförande Torbjörn Olsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  


Verksamhetsledare Martin Jönslars–Eriksson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

...eller ringa vårt kansli på 0247-132 40 vardagar mellan kl.10.00–17.00.

Så fort arbetet med projektet är genomfört kommer vi att presentera utfallet av detsamma här på hemsidan.

En Stor Stark handlar bland annat om att tydliggöra och förenkla för leksingar runtom i Sverige. En Stor Stark handlar bland annat om att tydliggöra och förenkla för leksingar runtom i Sverige.
Bild 1 Mångfalden är en av våra styrkor och det vill vi dra nytta av genom En Stor Stark.
  1. Shop
  2. Tävling
http://secure.superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206

Vår vision:
Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare.