Vision och mål

Idé och syfte

Här beskriver vi vad som är idén och syftet med hela föreningen, varför vi bedriver den verksamhet vi gör och vad det är vi vill åstadkomma med densamma. Även om det kan verka självklart är det viktigt att vi tydliggör detta och på så vis klargör vad som är kärnverksamheten i föreningen.

Leksand Superstars grundläggande idé, syfte och mål är att organisera de fysiska personer som aktivt stödjer Leksands IF. Att på det viset påverka dem och få alla att dra åt samma håll, följa laget och stödja det på alla positivt tänkbara sätt. Att sörja för en god läktarkultur, med hög stämning och stor uppslutning, där färgerna står främst.

  1. Shop
  2. Tävling
http://secure.superstars.nu/images/LLassas.jpglink
« »

Tavlingsbanner 311x206 png

  1. Bli medlem

Bli Medlem 311x206

  1. Resor

Resor 311x206

Vår vision:
Att organisera alla Leksandssupportrar och skapa en stark gemenskap med stolthet för färgerna, där varje match innebär fest och glädje med fullsatta läktare.